Warto być członkiem Związku, ponieważ poza oczywistymi korzyściami z członkostwa po wyrobieniu legitymacji elektronicznej przysługują nam liczne zniżki i ulgi na imprezach rozrywkowych i sportowych, koncertach, w dziedzinie rekreacji, wypoczynku i turystyki, możemy należeć do Klubu PZU Pomoc i wiele innych, których spis znajdziemy na stronie Regionu Śląsko–Dąbrowskiej Solidarności pod adresem:

https://solidarnosckatowice.pl/benefity/

a wniosek o wydanie legitymacji elektronicznej możemy pobrać samodzielnie pod adresem:

 https://solidarnosckatowice.pl/dla-zwiazkowcow/legitymacja-elektroniczna-i-karta-rabatowa/

lub osobiście w biurze Związku.

Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub osobistego w siedzibie NSZZ „Solidarność” KWK „Borynia”.