1. Przypominamy o opłaceniu składki członkowskiej na rok 2024. Składkę należy uiścić do końca marca 2024 roku.

Celem wyliczenia składki prosimy o okazanie ostatniej decyzji ZUS.

  Składka jest wyliczana od wysokości świadczenia emerytalnego lub rentowego.

  Opłacenie składki upoważnia do korzystania ze świadczeń statutowych oraz imprez organizowanych przez Zarząd Sekcji.

  2. Informujemy członków SEiR, iż od 02.01.2024 roku wszystkie informacje odnośnie działania Sekcji (wycieczki,

  spotkania, zabawy i inne sprawy organizacyjne) będą zamieszczane na stronie internetowej

  www.solidarnosc-borynia.pl w zakładce Sekcja Emerytów i Rencistów.

  Kontakt osobisty lub telefoniczny z członkami Zarządu w każdą środę w godzinach 800 – 1400 pod numerem telefonu

  327561239 lub w szczególnych przypadkach 693137907.

  Zaprzestajemy wysyłania informacji drogą pocztową.