Benefity dla członków NSZZ „Solidarność”

Warto być członkiem Związku, ponieważ poza oczywistymi korzyściami z członkostwa po wyrobieniu legitymacji elektronicznej przysługują nam liczne zniżki i ulgi na imprezach rozrywkowych i sportowych, koncertach, w dziedzinie rekreacji, wypoczynku i turystyki, możemy...