Informujemy, że dniu 01 lipca 2020 r. zostało zawarte porozumienie

w sprawie wynagradzania pracowników,

którzy wykonywali pracę w okresie wstrzymania wydobycia

i wprowadzenia dni postojowych.