W dniu 28 stycznia 2022 r. pomiędzy Zarządem JSW S.A. a Reprezentatywnymi Organizacjami Związkowymi zostało zawarte porozumienie dotyczące polityki płacowej w roku 2022.

Poniżej przedstawiamy treść porozumienia.