W związku z zakończeniem obowiązywania Porozumienia z dnia 23.02.2015 roku przedstawiamy pismo Zarządu JSW S.A. do Organizacji Związkowych oraz treść Porozumienia zawartego w dniu 19 lutego 2018 roku pomiędzy Jastrzębską Spółką Węglową S.A. i Reprezentatywnymi Organizacjami Związkowymi.

Na podstawie ww. Porozumienia dla wszystkich pracowników JSW S.A. ustalono jednakowe zasady naliczenia następujących elementów płacowych:

  • wynagrodzenia za pracę w dni wolne, niedziele i święta,
  • wynagrodzenie za czas choroby,
  • zasiłek chorobowy,
  • wynagrodzenie za czas urlopu.

Poniżej przedstawiamy treść pisma Zarządu JSW S.A oraz Porozumienia.