Ukazał się nowy Biuletyn Informacyjny wydawany przez Reprezentatywne Organizacje Związkowe JSW. S.A.

Poniżej prezentujemy jego treść.