Zarząd

Zarząd Komisji Zakładowej

Komisja Rewizyjna

Roman Chwastyk – przewodniczący
Dariusz Łukaszczuk – z-ca przewodniczącego
Jacek Rams – z-ca przewodniczącego
Zdzisław Skowron – skarbnik – sekretarz
Mirosław Kolb – członek zarządu
Łukasz Szmańda – członek zarządu
Adam Kirej – członek zarządu
Mariusz Herbut – członek zarządu
Przemysław Pudło – członek Zarządu
Paweł Śmietana – członek zarządu

Krystian Grabowski – przewodniczący
Patryk Parzych
Ewa Frąckiewicz – z-ca przewodniczącego KR
Mariusz Tront