Informujemy, że od dnia 05 listopada 2019 r. w siedzibie NSZZ „Solidarność”

prowadzone będą zapisy na XXIV Międzyzwiązkową Karczmę Piwną