W Siedzibie NSZZ „Solidarność” prowadzone są zapisy na dodatkowy wyjazd,

na wycieczkę do Krakowa i Ojcowa,

która odbędzie się w dniach 01-02.06.2019 r.

 

 

Zapraszamy członków Związku wraz z rodzinami.