Informujemy, że w grudniu 2017 roku zostaną przeprowadzone wybory Delegatów

na Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze na kadencję 2018-2022.

Prosimy o zapoznanie się z przedstawionym poniżej harmonogramem wyborów oraz listą kandydatów w poszczególnych okręgach.

Łącznie z wyborami dla członków związku z poszczególnych okręgów wyborczych (oddziałów) wydawane będą bony świąteczne.

W czasie przeprowadzania wyborów i wydawania bonów biuro związku będzie otwarte w godzinach 5.30 – 20.00