Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. poinformował,

że na wniosek Reprezentatywnych Organizacji Związkowych działających w JSW S.A.

wypłata ekwiwalentu za deputat węglowy

nastąpi w dniu 18 kwietnia 2019 roku.

 

Cena netto 1 tony węgla: 535,00 zł

Kwota do wypłaty za deputat w wysokości 8 ton: 4280,00 zł