W dniu 5 grudnia 2017 r. zostało zawarte Porozumienie pomiędzy Zarządem JSW S.A. a Reprezentatywnymi Organizacjami Związkowymi, na mocy którego spółka wypłaci pracownikom świadczenia pieniężne,

tj. 14-tą pensję i deputat węglowy,  zawieszone na podstawie porozumienia z dnia 16.09.2015 r.

Obecna sytuacja JSW S.A. pozwala na zastosowanie zapisów porozumienia z września 2015 roku, które dawały możliwość skrócenia okresu obowiązywania zawieszenia wypłaty niektórych świadczeń  w przypadku  zmiany sytuacji ekonomicznej Spółki.