W związku z odwołaniem występu kabaretu „Neo-Nówka”

prosimy o zgłoszenie się  w biurze związku po zwrot pieniędzy

(w zamian za wydane bilety!).