W siedzibie NSZZ „Solidarność” w dalszym ciągu trwają zapisy

na Mikołajkową wycieczkę do Krakowa.

Nowe terminy to 07 i 08 grudnia 2019 r.