Informujemy członków NSZZ „Solidarność” KWK „Borynia”

oraz ZZ „Solidarność” Pracowników JSW S.A. z siedzibą przy KWK „Borynia”,

że od dnia 23 kwietnia 2018 r. wydawane będą bony „majówkowe”.