W dniu 27 grudnia 2017 roku podpisane zostały porozumienia pomiędzy Zarządem JSW S.A. a Reprezentatywnymi Organizacjami Związkowymi dotyczące:

 

1. Wypłaty 14-tej pensji dla byłych pracowników JSW SIG, którzy w 2017 roku zostali zatrudnieni w kopalniach JSW S.A.

2. Ujednolicenia zasad realizacji deputatu węglowego od dnia 1 stycznia 2018 roku