Informujemy, że od dnia 14 lipca 2020 r.

wydawane będą talony z okazji 40-lecia NSZZ „Solidarność”.

Warunkiem otrzymania talonu

jest opłacenie składki członkowskiej na 2020 r.