Informujemy, że od dnia 01 grudnia 2020 r.

wydawane będą talony świąteczne.

Warunkiem otrzymania talonu

jest opłacenie składki członkowskiej na 2020 r.