Od dnia 25 maja 2021 roku w siedzibie NSZZ „Solidarność” prowadzone będą zapisy na wyjazd do parku rozrywki Energylandia w Zatorze.

Zapisy prowadzone będą również telefonicznie pod numerami tel. 32 7561 238 (wew. 1238), 32 7561 239 (wew. 1239).