Wyjazd na galę boksu zawodowego Polsat Boxing Night

NSZZ „Solidarność” KWK „Borynia” organizuje wyjazd na galę boksu zawodowego Polsat Boxing Night „NOC ZEMSTY”   W walce wieczoru wystąpi Tomasz Adamek!  21 kwietnia 2018 r. godz. 18.00 Hala Sportowa w Częstochowie. Bilety w cenie 60...
Porozumienie ws. 14-tej pensji i deputatu węglowego.

Porozumienie ws. 14-tej pensji i deputatu węglowego.

W dniu 5 grudnia 2017 r. zostało zawarte Porozumienie pomiędzy Zarządem JSW S.A. a Reprezentatywnymi Organizacjami Związkowymi, na mocy którego spółka wypłaci pracownikom świadczenia pieniężne, tj. 14-tą pensję i deputat węglowy,  zawieszone na podstawie porozumienia...
Wybory Delegatów Oddziałowych NSZZ „Solidarność”

Wybory Delegatów Oddziałowych NSZZ „Solidarność”

Informujemy, że w grudniu 2017 roku zostaną przeprowadzone wybory Delegatów na Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze na kadencję 2018-2022. Prosimy o zapoznanie się z przedstawionym poniżej harmonogramem wyborów oraz listą kandydatów w poszczególnych okręgach....
Biuletyn

Biuletyn

Przedstawiamy najnowszy Biuletyn Informacyjny Reprezentatywnych Organizacji Związkowych JSW...