Zakończenie sporu zbiorowego.

W dniu 13 września 2021 roku podpisano porozumienie pomiędzy Zarządem JSW S.A. a Reprezentatywnymi Organizacjami Związkowymi. Przedstawione poniżej Porozumienie kończy prowadzony spór zbiorowy.