Zapraszamy wszystkich Członków NSZZ „Solidarność” KWK „Borynia” do siedziby Związku

po odbiór tradycyjnych bonów świątecznych oraz kalendarzy.

.